15 juli 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Nieuws

Hoe ziet Weesp er in 2050 uit?

Gemeente Weesp ontwikkelt omgevingsvisie

Minder maaien, bloemrijker Weesp

Al enige jaren wijzen zowel ecologen als bewoners op het belang van natuur in onze woonomgeving. In de stad is ‘natuurlijk groen’ weliswaar lastig in te richten, maar we weten ook dat het in sterke mate bijdraagt aan een prettig leefklimaat.

Geef inbrekers geen kans!

Gratis online les over veiligheid.

Meldingen openbare ruimte anders geregeld

Met ingang van woensdag 15 juli is de manier waarop inwoners een ‘melding openbare ruimte’ kunnen doen, verandert.

Onze vaste rubrieken

Uit de schatkamer van Museum Weesp

Een bronzen middeleeuwse aquamanile in de vorm van een ram.

Nieuws van de gemeenteraad

De agenda's van de commissievergaderingen

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand